Obec Tuchořice
Obec Tuchořice

Přírodní památky v obci

Zájmové území - katastrální území obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice - se téměř celé nachází na území Přírodního parku Džbán. Přírodní park byl vyhlášen 1.5. 1994, má výměru 20.378 ha na okrese Louny a zasahuje do 45 katastrálních území. Park zasahuje dále do okresů Rakovník a Kladno.
Lesnatý komplex s přirozenými společenstvy na opukovém podloží v oblasti Džbánu je výjimečná část přírody a krajiny v rámci České republiky. Posláním přírodního parku je zachování rázu krajiny džbánské křídové tabule s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň při umožnění únosného turistického využití a rekreace.

 

  • Travertinová kupa

Travertinová kupa v Tuchořicích patří mezi nejcennější paleontologické lokality svého druhu ve střední Evropě. Zdejší nálezy fosilních živočichů a rostlin z těchto míst významným způsobem ovlivnily vědecké představy o paleoklimatických, paleoekologických a geologických poměrech v tomto regionu. Zdejší travertinová kupa vznikala v průběhu mladších třetihor, přesněji ve spodním miocénu ( stupeň eggenburg ), kdy zde panovalo převážně subtropické klima. Traventin se vytvářel chemickou cestou ze silně mineralizovaných vod teplých pramenů. Tyto vody se hromadily v nedaleké jezerní pánvi a daly vzniknout vrstvám vápenců. Spolu s travertinem tvoří kupu dále karbonátové nebo uhelné jíly a fosilní půdy. Mezi nejvýznamnější nálezy z této lokality patří především zuby a kosterní materiál savců, schránky měkkýšů a listy nebo semena a plody rostlin, tvořících v okolí vlastní kupy bujné porosty.
Lokalita je známa z řady prací věhlasných geologů a hlavně paleontologů již od minulého století. Na popud univ.prof. Dr. O. Fejfara zde byla zřízena chráněná geologická přírodní lokalita, jejímž účelem je ochrana paleontologického naleziště s výskytem kosterních zbytků třetihorních šelem a měkkýšů.

 

  • Miocenní sladkovodní vápence

Výskyt velkého ložiska miocénních sladkovodních vápenců je v celých Čechách zcela ojedinělý a nemá zde obdoby, zcela výjimečná je i jeho geologická a paleontologická hodnota. Ta je podmíněna zvláštními geologickými podmínkami tohoto místa. Tuchořice se nacházejí na nejjižnějším okraji podkrušnohorského prolomu.
Posláním této přírodní památky je ochrana geologického profilu o délce 300m a výšce až 25 m se sladkovodním karbonátovým souvrstvím třetihorního stáří (miocén) s významným paleontologickým obsahem. V této lokalitě se vyskytuje vzácný rostlinný druh hořečku brvitého, který je též předmětem ochrany.
Tyto chráněné přírodní lokality navštěvuje během roku řada vědců, studentů i turistů.

 Informativní tabuleBývalá lomová stěna

  • Památný strom

Dub letní - Quercus robur, obvod kmene téměř 700 cm, výška 30m a odhadované stáří více než 300 let, se nachází v blízkosti třetího rybníka pod školou v katastrálním území obce Tuchořice.

 Památný strom v Tuchořicích

  • Kozinecká stráň

Byla vyhlášena v roce 1997, výměra 7,53 ha v lese nad obcí Tuchořice. Jedná se o teplomilnou doubravu s příměsí buku a habru na výslunném svahu s opukovým podložím.
Vyskytuje se zde: třemdava bílá, lilie zlatohlávek, plamének přímý, zimostrázek nízký, bělozářka větvitá, čistec přímý, dobromysl obecný, jaterník podléška, kozinec sladkolistý, kruštík šírolistý, ožanka kalamandra a samorostlík klasnatý.

 

  • Nečemická Lada

V katastrálním území Nečemice, výměra 8,4 ha, navržena k registraci jako VKP.
Vyskytuje se zde ojedinělá populace astry chlumní, dále modravec tenkokvětý, sasankovka lesní, je udáván i pětiprstka žežulík. Z významných rostlin se nalézá hořeček brvitý, záraza žlutá, černohlávek velkokvětý, sléz pižmový, hvozdík svazčitý, prvosenka jarní, třezalka skvrnitá, pcháč bezlodyžný a řada dalších.
 

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mapový portál obce

mapový portál obce

 

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:406
TÝDEN:406
CELKEM:850602

Ústecký kraj

Ústecký kraj