Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA

IČO: 72742852

ředitelka: Mgr. Ivana Zilcherová

 

web: www.zstuchorice.cz

 

Adresa základní školy: Tuchořice čp.167

                                 439 69 Tuchořice

                                 telefon: 417 638 902

                                mobil: 725 966 730

 

                                 email: skola@zstuchorice.cz

                                            druzina@zstuchorice.cz

 

 

zš

 

Adresa mateřské školy: Tuchořice čp. 100

                                  439 69 Tuchořice

                                  telefon: 417 638 903

                                  email: skolka@zstuchorice.cz

                                             jidelna@zstuchorice.cz

 

 

mš

 

Naše škola je vesnickou školou, která se nachází na severozápadním okraji obce Tuchořice přibližně 12 km od města Žatce. Škola je rozdělena do dvou samostatných budov. Budova základní školy je patrová, pocházející z roku 1926. Sousední budova mateřské školy je přízemní, postavena v 80. letech minulého století.

Do roku 2010 fungovaly obě budovy (Základní škola, Mateřská škola) samostatně. Od 1.8.2010 došlo ke sloučení obou škol a ke změně názvu na Základní škola a Mateřská škola Tuchořice.

Základní škola je málotřídní školou, organizovanou od 1. do 5. ročníku.

Ve školním roce 2015/2016 měla základní škola k 30.9.2015 celkem 2 třídy a 23 žáků.

Mateřská škola je jednotřídní o kapacitě 28 dětí (k 1.9.2014 došlo k navýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 25 na 28).

Věkové složení dětí: smíšené, zpravidla od 3 do 6 let.

Ve školním roce 2015/2016 bylo v mateřské škole k 30.9.2015 zapsáno 25 dětí.

Věkové složení dětí: od 2,5 let do 6 let věku.

Školní družina

Na škole pracuje také školní družina s jedním oddělením. Ve školním roce 2015/2016 bylo k 31.10.2015 zapsáno do školní družiny 22 žáků. 

Školní jídelna

Stravování probíhá ve školní jídelně, vaří se v budově mateřské školy. V základní škole funguje výdejna, kam se obědy převážejí v termoportech ze sousední budovy MŠ. Obědy se vydávají v ZŠ po skončení vyučování od 11.50 do 13.00 hod.

Ve školním roce 2015/2016 se v mateřské škole stravovalo 26 dětí, v základní škole 19 žáků (stav k 31.10.2015)

Sportovní vyžití

V areálu školy se nachází dětské hřiště a multifunkční hřiště, které je přístupné veřejnosti. K mateřské škole přiléhá školní zahrada.

 

(Zdroj: Výroční zpráva ze dne 31.7.2016)

zš a mš tuchořice