Obsah

Podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (stavební práce do 3 mil. Kč). Hodnotící komise dne 29.8. 2012 doporučila zadavateli nabídku firmy Stavkom - Michal Bajušev, Veletice.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 12.9. 2012 usnesením č. 55/2012, dodavatelem stavby "Tuchořice - chodník ke škole", firmu Stavkom Veletice.

Na výše uvedené dílo byla dne 14.9. 2012 uzavřena Smlouva o dílo, která je zveřejněna níže pod odkazem.

Poptávka na zhotovitele pro realizaci stavby

Smlouva o dílo s dodavatelem stavby

Předávací protokol