Obec Tuchořice
Obec Tuchořice

Dotace z rozpočtu obce

ČLENĚNÍ DOTACÍ

Dotace ( v uvedeném smyslu patří i pro granty a jiné obdobné formy podpory) se dle aktuálního znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poskytuje buďto na účel určený poskytovatelem v programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti, popř. na účel stanovená zvláštním právním předpisem.

PROGRAMOVÁ DOTACE

Územní samosprávný celek může poskytovat dotaci nebo NFV na podporu účelu, který prvotně sám určí v jím vyhlášeném programu, pokud se rozhodně finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Individuální dotace řeší konkrétní podobu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádost v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

DOTACE STANOVENA ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Třetím možným typem dotací jsou dotace poskytované podle zvláštních právních předpisů, např. na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

SCHVALOVÁNÍ DOTACE A VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

V případě, že se jedná o dotaci, která nedosahuje 50 000 Kč, o poskytnutí této dotace rozhoduje rada obce, a v případě, že se v obci rada nevolí, její pravomoc vykonává starosta.

Podle § 85 c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnických osobám a uzavření veřejnoprávních smluv.

Na základě § 10 d zákona č. 24/2015 poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Příjemce dotace předloží poskytovateli nejpozději k  31.12. daného roku, kdy byla dotace poskytnuta, vyúčtování poskytnuté dotace, včetně kopií uplatňovaných dokladů.

Na dotaci není právní nárok. O konečné výši a podmínkách dotace rozhoduje poskytovatel, tedy Zastupitelstvo.

O POSKYTNUTÍ DOTACE JE TŘEBA PÍSEMNĚ POŽÁDAT, PŘIČEMŽ ŽÁDOSTI MUSÍ MÍT ALESPOŇ NÁLEŽITOSTI UVEDENÉ V § 10A ODST. 3 ZÁK. 24/2015 SB. (NOVELIZACE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.)

 

Vyvěšeno: 31. 1. 2023 Datum sejmutí: 1. 2. 2026
Vyvěšeno: 20. 1. 2023 Datum sejmutí: 20. 1. 2026
Vyvěšeno: 19. 1. 2022 Datum sejmutí: 20. 1. 2024
Vyvěšeno: 4. 1. 2022 Datum sejmutí: 5. 1. 2024

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

mapový portál obce

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:107
TÝDEN:0
CELKEM:781752