Tuchořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Tuchořický zpravodaj


tuchozpravodaj

VYDAVATEL:

Obec Tuchořice

439 69 Tuchořice

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

  • MK Č E 20209

Tuchořický zpravodaj je vydáván již od roku 2011.

Vychází 4x ročně s nákladem 300 ks.

Je zdarma distribuován do všech domácností v Tuchořicích, Třeskonicích a Nečemicích.

Termíny uzávěrek pro rok 2023: 28.2.2023, 31.5.2023, 31.8.2023, 30.11.2023