Tuchořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběrné místo odpadu-Tuchořice

Na základě usnesení ZO Tuchořice, ze dne 13.6.2011, č.j.54/2011, bylo schváleno zřízení sběrného místa v obci Tuchořice firmou Marius Pedersen Žatec.

Provoz zahájen : 5.11.2011

Provozovna:

Obec Tuchořice

Tuchořice 123

439 69 Tuchořice

Adresa a umístění sběrného dvora:

Tuchořice (areál bývalého vojenského objektu) směrem na Třeskonice.

Obsluha sběrného dvora:

Vladislav Poděbradský,Věra Poděbradská (zaměstnanci Obecního úřadu Tuchořice)

 

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA TUCHOŘICE - ROK 2024

Otevřeno bude každou středu od 8,00-17,00 hod a první sobotu v měsíci od 8,00-12,00 hod.

Bližší informace na webových stránkách obce a v kalendáři otevření sběrného dvora.

 

 

 


Občané Obce Tuchořice a občané spádových obcí včetně majitelů rekreačních objektů v katastru obce po předložení občanských průkazů

Zde mohou zdarma odevzdat

 Objemný odpad z domácností

  • matrace,koberce,linolea,starý nábytek,ošacení,obuv,apod.

Nebezpečné složky komunálního odpadu

  • obaly od nebezpečných látek, barvy,laky,oleje,znečištěné textilie,nekompletní elektrozařízení, apod.

Odpady ze zeleně

  • tráva,listí,větve,piliny,štěpky,apod.

Využitelné složky komunálního odpadu

  • papír,pet-lahve,plasty z domácností,sklo barevné,sklo čiré,nápojové kartony,kovy

Dosloužilé elektrozařízení

  • lednice,mrazáky,televize,rádia,vysavače,baterie,zářivky, apod. – pouze kompletní

Podmínky odběru odpadů řídí Obec Tuchořice.Odpady jsou přijímány vytříděné dle druhů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

PROČ TŘÍDIT?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz obec obdrží.

Svoz   probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem v případě papíru, skla a pet lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad !! Proto nepodléhejte panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu!! Tímto způsobem se šetří provozní náklady !!

Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení surovin, kde se papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem či Moravu do Žimrovic nebo do Štětí.

Sklo se skladuje na překladišti , jeho dalším odběratelem je firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR.

PET láhve se na třídičce,   ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PET.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to co do nich nepatří, pak veškeré třídění bude k ničemu, odpad se bude muset odstranit a nakonec se ještě prodraží.