Obsah


tuchozpravodaj

 

VYDAVATEL:

Obec Tuchořice

439 69 Tuchořice

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

MK Č E 20209

 

Tuchořický zpravodaj je vydáván již od roku 2011.

Vychází 4x ročně s nákladem 250 ks.

Je zdarma distribuován do všech domácností v Tuchořicích, Třeskonicích a Nečemicích.