Obsah

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TUCHOŘICE

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice po několika letech nečinnosti, obnovila svoji činnost začátkem roku 2003. Nejprve byla zařazena do kategorie JPO-V a v roce 2004 byla přeřazena do kategorie JPO-III. Obec postupně uzavřela Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany se sousedními obcemi a jednotka SDH Tuchořice  začala vykonávat zásahovou činnost i pro obce Lipno, Liběšice, Deštnice a Zálužice.

Na základě požadavku obce a na základě potřeby plošného pokrytí území jednotkami SDH, byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, s účinností od 1.července 2010 přeřazena do kategorie JPO-II. To znamená, že tímto rozhodnutím byla zkrácena doba výjezdu jednotky od nahlášení události z 10 na 5 minut.

Jednotka je postupně vybavována materiálem a věcnými prostředky tak, aby mohla spolehlivě plnit stanovené úkoly. Nejvýraznějším počinem je získání nového výjezdového vozidla LIAZ 101.860 CAS 25, v září roku 2011. Uvedené vozidlo obec získala bezúplatným převodem z Ústeckého kraje a je zde třeba, ještě jednou vyjádřit velké poděkování.

Velitelem jednotky SDH obce Tuchořice byl starostou obce v roce 2003 jmenován pan Jiří Potužák - tel. 606362449, od května 2012 je velitelem jmenován pan Libor Richter - tel. 725700074.

Starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ZO Tuchořice, je pan Jaroslav Šůma - tel. 606127252.

Závěrem uvádíme, že členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, se  mimo své pracovní a  výjezdové povinnosti podílejí na spolkovém životě v obci. Buď sami pořádají, nebo vypomáhají při většině akcí pořádaných v obci během roku. Zejména se jedná o Hasičský ples, Staročeské máje a Šlapka Bédy Keila. Fotografie z uvedených akcí najdete v záložce "Fotografie" pod příslušným rokem, nebo na webu SDH Tuchořice.

Odkaz na webové stránky SDH Tuchořice:
www.hasicituchorice.wz.cz

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka