Tuchořice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Žádosti o informace a odpovědi dle zákona č. 106⁄99 Sb.

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3, zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2016

Žádost doručená do datové schránky obce dne 4.5. 2016:

Otázka č.1) Kolik bylo od r. 2010 a do současnosti je v katastrálním území Tuchořice, Třeskonice a Nečemice objektů bez trvalého osídlení (domy, chalupy a chaty bez osoby s trvalým pobytem)?

Otázka č.2) Jaké částky daní celkem, byly z těchto nemovitostí za roky 2010-2016 vyměřeny?

Otázka č.3) Jaké částky by byly z těchto nemovitostí celkem za roky 2010-2016 vyměřeny, pokud by byla obcí Tuchořice uplatněna maximální možná daň z nemovitostí?

Otázka č.4) Jakou částku z celkových výnosů ze sdílených daní lze v těchto létech určit (rozpočítat) na jednoho obyvatele obce Tuchořice?

Odpověď ze dne 18.5.2016

Příloha

 

Rok 2017

Žádost doručena prostřednictvím epodatelny obce, dne 20.2.2017:

Otázka: Za jaké roční nájemné jsou pronajaty vodní nádrže, které jsou vlastnictvím obce Tuchořice?

Odpověď ze dne 22.2.2017

 

Žádost doručena do datové schránky obce, dne 29.3.2017:

Otázka ze dne 29.3.2017

Odpověď ze dne 6.4.2017

 

Žádost doručena do datové schránky obce, 24.10.2017:

Otázka: Která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou? Počet uzavřených darovacích smluv od 1.1.2016-1.10.2017, dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď ze dne 11.12.2017

 

Rok 2018

Žádost doručena emailem, dne 25.5.2018:

Otázka: 

- Jak vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?

- Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

- Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do soulasu s GDPR?

- Kolik činily náklady z celkové částky dle bodu 3?

Odpověď ze dne 5.6.2018

 

Rok 2019

Žádost doručena do datové schránky obce, dne 6.6.2019:

Odpověď ze dne 11.6.2019

 

Žádost doručena do datové schránky obce, 18.8.2019:

Odpověď ze dne 27.8.2019

 

Žádost doručena do datové schránky obce, 3.12.2019:

Odpověď ze dne 16.12.2019