Obsah

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ  TUCHOŘICE  NÁVES – rok  2017

Název projektu:                    Veřejné osvětlení Tuchořice NÁVES

Poskytovatel dotace:             Ústecký kraj

Program:                               Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017, oblast                                                  podpory 2

Cíl projektu:                          

Cílem projektu je realizace nových rozvodů kabelového vedení VO, která byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí vedení NN společností ČEZ Distribuce a.s.

Výstupy projektu:                 

Bylo nově instalováno 9 ks nových stožárů a svítidel ATOS 70W. Projekt byl realizován zejména k zajištění lepšího a úsporného osvětlení veřejného prostranství a tím zvýšil bezpečnost v dané oblasti.

Celkové náklady projektu:    392.268,-Kč

Dotace:                                   259.000,-Kč, tj: 66,02 % celkových nákladů

 

 

logo