Obsah

 

Nečemice- veřejné osvětlení– rok  2019

Název projektu:                    Nečemice- veřejné osvětlení

Poskytovatel dotace:             Ústecký kraj

Program:                               Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Cíl projektu:                          

Cílem projektu je realizace nových rozvodů kabelového vedení VO, která byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí vedení NN společností ČEZ Distribuce a.s.

Výstupy projektu:                 

29 ks stožárů a svítidel, cca 1050 m kabelového vedení VO, cca 403 m vrchního vedení VO a 2 ks nových rozvaděčů VO

Z důvodu rekonstrukce vedení NN a uložení kabelů do země, byla provedena rekonstrukce vedení veřejného osvětlení. Stávající volné vedení VO bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi a z části novým vrchním vedením VO. 

Celkové náklady projektu:    1.016.400,- Kč

Dotace:                                    350.000,-Kč, tj. podík na celkových nákladech 34,4%

 

logo