Obsah

Vedení VO v k.ú. Nečemice– rok  2018

Název projektu:                    Vedení VO v k.ú. Nečemice

Poskytovatel dotace:             Ústecký kraj

Program:                               Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018

Cíl projektu:                          

Cílem projektu je realizace nových rozvodů kabelového vedení VO, která byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí vedení NN společností ČEZ Distribuce a.s.

Výstupy projektu:                 

15 ks stožárů a svítidel, cca 690m kabelového vedení VO

Z důvodu rekonstrukce vedení NN a uložení kabelů do země, byla provedena rekonstrukce vedení veřejného osvětlení. Stávající volné vedení VO bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi. Svítdila jsou umístěna na kovových stožárech o výšce 5m.

Celkové náklady projektu:    583.946,-Kč

Dotace:                                    308.000,-Kč, tj: 52,74 % celkových nákladů

 

logo