Obsah

TUCHOŘICE - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Název projektu:                    Tuchořice - kdo si hraje, nezlobí

Poskytovatel dotace:             Ministerstvo pro místní rozvoj

Program:                               11781 - Podpora rozvoje regionů

Cíl projektu:                          Dětské hřiště- Tuchořice, Třeskonice a Nečemice.

Výstupy projektu:                 Herní prvky:

                                                1 ks lanovka

                                                1 ks lanová pyramida

                                                2 ks herní sestava s houpačkou

                                                2 ks hrazda

                                                2 ks vahadlová houpačka

                                                1 ks pružinové houpadlo - Delfín

                                                1 ks pružinové houpadlo - Auto

                                                2 ks infopanel k označení hřiště     

    

Celkové náklady projektu:   471.295,-Kč

Dotace:                                    329.906,-Kč, tj. 69,99% celkových nákladů

MMR