Obsah

Oddělený sběr BRKO v obci Tuchořice

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003646

Předmětem projektu je řešení současné nevyhovující situace v oblasti nakládání s BRKO v obci Tuchořice prostřednictvím zavedení systému odděleného sběru BRKO s dostatečnou četností svozu, kapacitou a únosnými náklady na provoz. Mezi nově pořízené vybavení konkrétně patří štěpkovač pro snadnější manipulaci s větvemi, hákový nosič kontejnerů pro svoz bioodpadu obecním traktorem a 5 velkoobjemových kontejnerů, kam je možné odkládat bioodpad. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

LOGO